Eğitim ve Danışmanlık

Şirketimiz geçmişte ve günümüzde sürdürdüğü ArGe Projeleri kapsamında kazandığı deneyim ile Yenilenebilir Enerjiler konularındaki çalışmalarınızın projelendirilmesi ve yürütülmesi aşamalarında danışmanlık hizmeti verilmektedir. Proje hazırlama süreci öncesinde yapılan araştırmalar ve  projenin verileceği kurum/kuruluş tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda proje hazırlık çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Bu aşamada;

  • Proje ekibinin oluşturulması,
  • Başvuru dosyası için gerekli evrakların belirlenmesi ve hazırlanması,
  • Proje başvuru formunun ve eklerinin hazırlanması,
  • Proje değerlendirme ve sonuçlandırma sürecinin takip edilmesi

Projenin kabul edilmesinden sonra proje sözleşmesinin imzalanması ile başlayacak olan süreçte gerçekleştirilecek çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Bu aşamada;

  • Proje faaliyetlerin planlamaya uygun olarak gerçekleştirilmesinin takip ve koordinasyonu,
  • Ara dönem raporlamaları ve ilgili kuruma gerekli bildirimlerin / yazışmaların yapılması/takibi/koordinasyonu,
  • Proje uygulama sürecinde kullanılacak dokümantasyon ve kayıt sisteminin hazırlanması ve takibi,
  • Proje kapsamında bütçe kullanımı, satın alma vb. çalışmaların takip ve koordinasyonu,
  • Proje kapsamında istihdam, görevlendirme, hizmet alımı, belgelendirme vb. çalışmaların takip ve koordinasyonu,

Proje ekibi üyeleri ile takibi ve koordinasyonu konularında danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.