Dr. Handan Özlü Torun

1984 Kayseri doğumlu. İlk,orta ve liseyi Kayseri’de tamamladı. Lisans öğrenimini İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümünde tamamladı. 2005 yılında Yüksek Lisansa Erciyes Üniversitesi Fen bilimleri Enstitüsü Kimya Ana Bilim Dalında ve 2007 yılında doktora öğrenimine başladı. 2011 de mezun oldu.  Yüksek lisans ve doktorada katı oksit yakıt hücresini çalıştı. Özel sektörde mesul müdürlük ve kalite güvence departmanlarında çalıştı. 2013-2018 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümünde Yrd.Doç.Dr olarak öğretim üyeliği yaptı. 2018 den itibaren Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Mühendislik Fak. Enerji Sistemleri Mühendisliğinde çalışmaktadır.