Temiz Enerji

Dünyadaki enerji ihtiyacı her geçen gün artış göstermeye devam etmektedir.  Fosil- yakıt rezervi bu ihtiyacı karşılıyor olsa da son dönemlerde hızlı bir şekilde azalım yaşıyor. Fosil yakıt kullanımı, son bin yıl baz alınacak olursa dünyadaki ortalama sıcaklığı en yüksek derecelere ulaşmasına neden olmuştur. Ortaya çıkan bu durum hava kirliliğinin yanı sıra birçok olumsuzluğa da neden olmaktadır. Küresel ısınma sürecinin hızlanmasına neden olduğu gibi sel, fırtına gibi doğal afetlerinde yaşanmasına zemin hazırlamaktadır. Oluşabilecek tehlikeleri göz önüne alınca yenilenebilir yani başka deyişle temiz enerji kaynaklarına olan ihtiyaç fazlalaşıyor.